Wergelandshaugen — Sorenskrivergård fra 1911

  • rense og friske opp paneler 
  • Tone inn nytt treverk til det gamle. 
  • henge håndtrykte tapeter 
  • Male restaurerte dører og vinduer.