Rokokkosalen på Grand Hotell

I samarbeid med Axel Dahlgren og Monica Tollnes.

Marmorere søyler og andre detaljer på vegg i samarbeid med…..